Hestamannafélagið Sörli, framkvæmdasamningur, erindi
Síðast tekið fyrir á fundi fyrir 2 vikum síðan.
Bæjarstjórn nr. 1891
8. júní, 2022
Annað
Fyrirspurn
4.liður úr fundargerð bæjarráðs frá 13.maí sl.
Útboð, 1.áfangi, til afgreiðslu Bæjarráð felur umhverfis- og skipulagssviði að undirbúa útboð á fyrsta áfanga reiðskemmu Sörla.
Bæjarráð samþykkir að ráðist verði í útboð á 1. áfanga reiðhallar Sörla í samræmi við fyrirliggjandi útboðs- og verkskilmála. Við útboðið áskilur sveitarfélagið sér rétt til þess að hafna öllum tilboðum yfir framlagðri kostnaðaráætlun. Það verður nýkjörinnar bæjarstjórnar að taka afstöðu til þess hvort og þá hvaða tilboði verður tekið að afloknu útboði.
Málinu vísað til bæjarstjórnar til staðfestingar.
Jón Ingi Hákonarson kemur að svohljóðandi bókun:
Fulltrúi Viðreisnar samþykkir að setja framkvæmdir við Reiðhöll Sörla í útboð. Það er mikilvægt að afstaða flokka í núverandi bæjarstjórn sé ljós. Viðreins hefur á kjörtímabilinu stutt byggingu reiðhallar Sörla og því er afstaða Viðreisnar í samræmi við vinnuna á kjörtímabilinu.
Sigurður P. Sigmundsson kemur að svohljóðandi bókun:
Bæjarlistinn mótmælir harðlega þeirri aðferð bæjarstjórnarmeirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknar að taka til afgreiðslu í bæjarráði degi fyrir sveitarstjórnarkosningar tillögu um að farið verið strax í útboð á framkvæmdum við knatthús Hauka og reiðskemmu Sörla. Bæjarlistinn er sammála um að fara skuli í þessi verkefni enda búið að ákveða það fyrir löngu síðan. Hins vegar er ekki tímabært að taka þessa ákvörðun og ekki rétt stjórnsýslulega séð að binda hendur næstu bæjarstjórnar með þessum hætti. Réttara væri að bæjarstjórn taki málið til afgreiðslu og þannig myndu allir bæjarfulltrúar fá tækifæri til að taka þátt í umræðum og afgreiðslu. Þá skal á það bent að umhverfismat um byggingu knatthússins mun ekki liggja fyrir fyrr en í ágúst eða september 2022. Að samþykkja útboð með fyrirvara um niðurstöðu umhverfismatsins er ekki góð stjórnsýsla. Þá er nokkuð ljóst að ekki verður hægt að hefja jarðvinnu á starfssvæði Sörla fyrr en í september 2022. Það er sem sagt ekkert sem kallar á það að bjóða þessi verkefni út núna. Þá liggur ekki fyrir áætlun um það hvernig fjármagna skuli þessi verkefni. Fyrsti áfangi knatthússins mun kosta 2.800 m.kr. skv áætlun og fyrsti áfangi reiðskemmunnar mun kosta 1.100 m.kr., samtals bæði verkefnin 3.900 m.kr. en heildarkostnaður beggja er áætlaður um 4.500 milljónir króna. Í fjárfestingaráætlun 2022-2025, sjá greinargerð með fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 2022, eru áætlaðar 350 m.kr. til knatthúss Hauka og 80 m.kr. til reiðskemmu Sörla, samtals 430 m.kr á árinu 2022. Á árunum 2023-2025 eru áætlaðar 800 m.kr. á hverju ári til fjárfestingaverkefna íþróttafélaga, samtals um 2.400 m.kr. Inni í þeirri tölu eru fjárfestingar til annarra verkefna en til Hauka og Sörla. Það liggur því fyrir að ekki er búið að tryggja fjármögnun til þessara verkefna. Ef þessar fjárfestingar eru ekki innan fjárhagsáætlunar þarf viðauka við fjárhagsáætlun, sem bæjarráð þarf að vísa til bæjarstjórnar til samþykktar.
Loks er vert að árétta að þessi gjörningur útilokar 2 af 4 minnihlutaflokkunum frá því að taka formlega afstöðu, þar sem tillagan er sett fram í bæjarráði þar sem ekki allir hafa atkvæðisrétt. Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem þessi meirihluti hagar sér svona í sambærilegum málum.
Sigurður Þ. Ragnarsson kemur að svohljóðandi bókun:
Fulltrúi Miðflokksins bókar eftirfarandi: Fulltrúi Miðflokksins styður að setja framkvæmdir við Reiðhöll Sörla í útboð. Það er mikilvægt að afstaða flokka í núverandi bæjarstjórn sé ljós, enda kemur það í hlut nýkjörinnar bæjarstjórnar að samþykkja útboðið endanlega.
Adda María Jóhannsdóttir kemur að svohljóðandi bókun:
Eftirfarandi er bókun bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar. Sambærileg bókun er lögð fram undir máli 5 á dagskrá fundarins um uppbyggingu á Ásvöllum.
Samfylkingin styður heils hugar við uppbyggingu Hestamannafélagsins Sörla og samþykkir auglýsingu útboðs.
Það er hins vegar athyglisvert að meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks ætli að enda kjörtímabilið með sama hætti og þeir hófu það, með því að dansa á línu þess löglega við afgreiðslu mála er varða uppbyggingu íþróttamannvirkja. Fundarboð fyrir þennan fund var sent út með minnsta löglega fyrirvara, á óhefðbundnum fundartíma, þegar umboð fráfarandi fulltrúa er um það bil að renna út. Það er augljóst að taugaveiklun er í hópi fulltrúa meirihlutans á síðustu metrum kosningabaráttunnar enda ekki verið staðið við fögur fyrirheit. Knatthús Hauka og reiðhöll Sörla hafa enn ekki risið.
Með þessari tillögu er enn verið að gefa innihaldslaus loforð og óútfylltur tékki sendur áfram á nýja bæjarstjórn. Umhverfismat vegna knatthúss á Ásvöllum hefur ekki verið lokið og fyrirvari gerður um það í útboðsgögnum. Þá hefur heldur ekki fyllilega verið gert ráð fyrir fjármögnun þessara verkefna í gildandi fjárhagsáætlun og ekki verið gerður viðauki vegna útboðanna. Skv. sveitarstjórnarlögum er óheimilt að víkja frá fjárhagsáætlun nema sveitarstjórn hafi áður samþykkt viðauka, sem geri grein fyrir breytingum á útgjöldum og skuldbindingum.
Þessi tillaga í dag ber því öll merki kosningaskjálfta. Það að lofa fjárútlátum bæjarstjóðs upp á ríflega fjóra milljarða króna innan við sólarhring áður en kjörstaðir vegna sveitarstjórnarkosninga opna er ekki góð stjórnsýsla, en því miður lýsandi fyrir vinnubrögð fráfarandi meirihluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Miklu er lofað en lítið framkvæmt.
Fyrir um það bil einu ári tók bæjarstjóri fyrstu skóflustungu að knatthúsi Hauka og sama gerði formaður bæjarráðs að reiðhöll Sörla. Ekkert hefur hins vegar gerst fyrr en nú þegar málið er sett á dagskrá á lokametrum kosningabaráttunnar. Hér er um sýndartillögu að ræða til að slá ryki í augu kjósenda.
Kröftuglega skal áréttað að Samfylkingin mun leiða bæði þessi verkefni til lykta með farsælum hætti á næsta kjörtímabili.
Adda María Jóhannsdóttir
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar bóka eftirfarandi:
Bæjarráðsfulltrúar meirihlutans fagna því að þessi mikilvægu uppbyggingarverkefni séu komin í farsælan farveg eftir ítarlegan og góðan undirbúning á undanförnum misserum. Öllum þeim sem unnið hafa að málunum á tímabilinu er þakkað kærlega fyrir vel unnin störf. Það er mikið fagnaðarefni að brátt muni framkvæmdir hefjast og þar með styttist í að aðstaða fyrir knattspyrnuiðkendur á Ásvöllum og hestafólk hjá Sörla verði til fyrirmyndar og eins og best verður á kosið.
Svar

Til máls tekur Árni Rúnar Þorvaldsson og leggur til að málinu verði vísað aftur til bæjarráðs. Rósa Guðbjartsdóttir kemur til andsvars og svarar Árni Rúnar andsvari.

Forseti ber upp framkomna tillögu um að vísa málinu aftur til bæjarráðs. Er tillagan felld þar sem 4 fulltrúar Samfylkingarinnar greiða atkvæði með tillögunni en 7 fulltrúar meirihlutans ásamt fulltrúa Viðreisnar greiða atkvæði gegn tillögunni.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að ráðist verði í útboð á 1. áfanga reiðhallar Sörla í samræmi við fyrirliggjandi útboðs- og verkskilmála.

Sigrún Sverrisdóttir kemur að svohljóðandi bókun:

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar styðja framgang þess máls og við erum því samþykk því að staðfesta ákvörðun bæjarráðs frá 13. maí sl. Málið er í raun ennþá byrjunarreit og ekkert hefur breyst fá því fulltrúar bæjarráðs voru boðaðir til skyndifundar föstudaginn 13. maí nokkrum klukkustundum áður en kosningar til sveitarstjórna hæfust með minnsta löglega fyrirvara til þess að samþykkja að setja uppbyggingu reiðhallar Sörla í útboð. Það er því hjákátlegt að við séum stödd á fyrsta fundi bæjarstjórnarfundi nýrrar bæjarstjórnar og útboðið er enn ekki komið í auglýsingu. Það staðfestir það sem kom fram í málflutningi Öddu Maríu Jóhannsdóttur, fulltrúa Samfylkingarinnar í bæjarráði á síðasta kjörtímabili um að hér var fyrst og fremst um sýndartillögu að ræða á lokametrum síðasta kjörtímabils til þess að slá ryki í augu kjósenda og fela vandræðagang meirihlutans í þessu máli. Að öðru leyti vísum við í bókun fulltrúa Samfylkingarinnar í bæjarráði 13. maí.